Tabsign, digitaal vergaderen en accorderen

Met Tabsign kunt u voorstellen papierloos annoteren en accorderen. Kortom: digitale afhandeling van uw besluiten. Zo draagt Tabsign bij aan effectieve en efficiënte besluitvorming.

Vraag informatie aan Wat is Tabsign?

Wat is Tabsign?

Digitaal vergaderen en accorderen in slechts vier stappen:

Voorstel

Een voorstel wordt opgesteld.

1.Agenderen

Het secretariaat zet het voorstel ter voorbereiding op de agenda.

2.Status toekennen

De bestuurders bekijken het voorstel en geven individueel een status.

3.Vergaderen

Het voorstel wordt behandeld in de vergadering.

4.Uitvoeren

Het voorstel wordt uitgevoerd of doorgezet naar de raad.